Sportovní unie Chrudimska


Zpravodaj TPZpravodaj TP (tělovýchovný pracovník) je informační bulletin ČSTV. Je vydáván pouze v elektronické podobě a navazuje na tištěný časopis vydávaný Nakladatelstvím Olympia a.s. Distribuci do jednotlivých TJ/SK zajišťují regionální – okresní sdružení ČSTV elektronickou cestou. Dostupný je vždy na internetových stránkách ČSTV. S výjimkou prázdnin vychází v každém měsíci v rozsahu kolem 20 stránek. Je určen všem subjektům sdruženým v Českém svazu tělesné výchovy. Základním zaměřením zpravodaje je operativně seznamovat co nejširší tělovýchovné hnutí se zásadními rozhodnutími orgánů ČSTV, publikovat obecné legislativní, ekonomické a jiné normy, včetně komentářů, zveřejňovat a vysvětlovat přijaté vnitřní normy ČSTV a vytvářet prostor k diskusi o otázkách současnosti i perspektivy ČSTV. Náplní měsíčníku jsou také informace z prostředí a.s. SAZKA, sportovních center ČSTV, ale i např. z Antidopingového výboru, Všesportovního kolegia, apod.


Aktuální číslo:


tp2018-c10.pdf

Speciální vydání k přejmenování organizace
Mimořádné vydání Zpravodaje o státní podpoře v roce 2012
Starší čísla:


tp2018-c10.pdf
tp2018-c09.pdf
tp2018-c08.pdf
tp2018-c07.pdf
tp2018-c06.pdf
tp2018-c05.pdf
tp2018-c04.pdf
tp2018-c03.pdf
tp2018-c02.pdf
tp2018-c01.pdf

tp2017-c10.pdf
tp2017-c09.pdf
tp2017-c08.pdf
tp2017-c07.pdf
tp2017-c06.pdf
tp2017-c05.pdf
tp2017-c04.pdf
tp2017-c03.pdf
tp2017-c02.pdf
tp2017-c01.pdf

tp2016-c10.pdf
tp2016-c09.pdf
tp2016-c08.pdf
tp2016-c07.pdf
tp2016-c06.pdf
tp2016-c05.pdf
tp2016-c04.pdf
tp2016-c03.pdf
tp2016-c02.pdf
tp2016-c01.pdf

tp2015-c10.pdf
tp2015-c09.pdf
tp2015-c08.pdf
tp2015-c06.pdf
tp2015-c05.pdf
tp2015-c04.pdf
tp2015-c03.pdf
tp2015-c02.pdf
tp2015-c01.pdf

tp2014-c10.pdf
tp2014-c09.pdf
tp2014-c08.pdf
tp2014-c07.pdf
tp2014-c06.pdf
tp2014-c05.pdf
tp2014-c04.pdf
tp2014-c03.pdf
tp2014-c02.pdf
tp2014-c01.pdf

tp2013-c09.pdf
tp2013-c08.pdf
tp2013-c07.pdf
tp2013-c06.pdf
tp2013-c05.pdf
tp2013-c04.pdf
Zdroj: www.cstv.cz


Sportovní unie Chrudimska
V Průhonech 685
537 03, Chrudim

e-mail: vcizinsky@quick.cz
tel/fax: 469 622 087
Česká Unie Sportu    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
TOPlist


© woita 2019