Sportovní unie Chrudimska


Sportovní unie Chrudimska z.s. /dále jen SUCH/ jako regionální sdružení ČUS - sdružuje sportovní, tělovýchovné a turistické svazy s působností v regionu Chrudim, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby i jejich sdružení, jsou-li ustavena jako spolky podle nového občanského zákoníku. Posláním SUCH je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu. Subjekty sdružené v SUCH si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti. Svým pojetím činnosti a organizační strukturou odpovídá evropskému standardu nevládních spolkových tělovýchovných a sportovních organizací.

SUCH Chrudim je organizace demokratická, nezávislá a nepolitická, respektující plnou samostatnost a odpovědnost sdružených subjektů. V současné době je v SUCH Chrudim v řádném i přidruženém členství 100 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s 13.885 členy, kteří sportují v 33 druzích sportu.

Nejvyšším orgánem SUCH Chrudim je valná hromada, tvořená sborem zástupců svazů a sborem zástupců TJ a SK, která se schází zpravidla 1x za dva roky. V období mezi valnými hromadami zajišťuje plnění úkolů a rozhodnutí valné hromady Výkonný výbor SUCH se sídlem v Chrudimi, V Průhonech 685, 537 03, e-mail: vcizinsky@quick.cz, telefon: 469 622 087.

Hlavní zaměření VV SUCH Chrudim vychází z obhajování zájmů sdružených subjektů a prosazování jejich potřeb jak vně ČUS (z hlediska obecného vývoje sportovního prostředí, spolupráce se zákonodárnými orgány, státními institucemi, obcemi) tak uvnitř ČUS (zaměření činnosti, tvorba a rozdělování zdrojů, obchodní činnost, správa majetku, servisní služby).

Činnost Sportovní unie Chrudimska je podpořena městem Chrudim.'; break; } ob_end_flush(); ?>

Sportovní unie Chrudimska
V Průhonech 685
537 03, Chrudim

e-mail: vcizinsky@quick.cz
tel/fax: 469 622 087
Česká Unie Sportu    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
TOPlist


© woita