Sportovní unie Chrudimska


Novinky

23.05.2019

"Aktuální informace" budou zveřejňovány na našich nových webových stránkách: https://chrudim.cuspce.cz/
23.01.2019

Výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2018 (1.-3. místo).
09.01.2019

Výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2018 (od 4. místa).
08.12.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo koncem října výzvu na rozšíření a zkvalitnění kapacit sportovních zařízení v České republice. Výzva se týkala obcí, městských částí a obvodů statutárních měst s počtem nad deset tisíc obyvatel. Ve své tiskové zprávě pak dále MŠMT uvedlo: "pro obce a města do 10 000 obyvatel vyhlásí v průběhu listopadu dotační program MMR. Výhodou pro menší obce bude menší spoluúčast - 30%. MMR navyšuje finance oproti roku 2017 šestinásobně, a to na 600 milionů korun. Celkem tak obě ministerstva vyhlásí na rok 2019 výzvy na obnovu sportovních zařízení za více než 2 miliardy korun"

V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat, že MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) zveřejnilo výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Pro Vaši informaci jsme připravili souhrn dotačních možností jak z MMR, tak z MŠMT v závislosti na velikosti obce, který najdete ke stažení zde.
17.11.2018

Na stránkách MŠMT byly uveřejněny podklady pro vyúčtování a vypořádání neinvestičních dotací 2018. Týká se všech příjemců dotací, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace na základě doručeného "Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace" (tedy i všem příjemcům dotace z Programu "Můj klub")
13.11.2018

Upozorňujeme TJ/SK na stránky Pardubického kraje, kde byla dnes zveřejněna výzva (vč. formulářů) k předkládání žádostí o "sportovní" dotace na rok 2019.

Součástí výzvy je i vzor vyplněné žádosti. Příjem žádostí bude probíhat od 2.1.2019 do 31.1.2019.
10.10.2018

Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2019. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

více...
01.10.2018

Ve čtvrtek 27.9.2018 byla zveřejněna výzva MŮJ KLUB na rok 2019. Výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které evidují min. 12 členů ve věku do 23 let.

Více informací naleznete na http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019
12.09.2018

Česká unie sportu, ve spolupráci s Českým olympijským výborem, SSS ČR a ČOS zpracovala prozatím poslední slíbené vzorové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

více...
12.09.2018

MŠMT uveřejnilo na svých stránkách Výzvu k podávání žádostí v rámci Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.

"MŠMT vyhlašuje Výzvu V3 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ."

Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ.
06.09.2018

Jménem České unie sportu, ve spolupráci s Českým olympijským výborem, SSS ČR a ČOS, Vám nabízíme další vzorové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR):

více...
31.07.2018

Dle informací z MŠMT by měla být tento čtvrtek, tedy 2.8.2018, na stránkách MŠMT uveřejněna pátá část rozdělení dotačního programu MŮJ KLUB.

více...
11.07.2018

MŠMT na svých stránkách zveřejnilo rozdělení 4. části finančních prostředku v dotačním programu Můj Klub.
21.06.2018

Nová směrnice o evidenci členské základny ČUS

více...
26.05.2018

Pozvánka na 15. valnou hromadu Sportovní unie Chrudimska, která se koná v Chrudimi dne 25.6.2018.
22.05.2018

VV SUCH oznamuje smutnou zprávu, že v neděli 20.5.2018 po dlouhé a těžké nemoci zemřel ve věku 82 let dlouholetý předseda pan František Ryšavý.

Rozloučení se koná ve čtvrtek 24. května 2018 od 13 hodin v obřadní smuteční síni ve Skutči.

Čest jeho památce!
10.05.2018

Informace k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
10.04.2018

Splnění informační povinnosti vůči členům – GDPR 1

Jak bylo opakovaně avizováno, ČUS ve spolupráci s odborným dodavatelem připravuje dokumentaci k přizpůsobení se novým pravidlům v oblasti ochrany osobních dat, které začínají platit 25.5.2018.

více...
05.04.2018

Rádi bychom Vás informovali o poskytnutí dotací, které Rada Pardubického kraje schválila na svém zasedání dne 4. 4. 2018.

Na níže uvedeném odkazu tedy najdete rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace i s uvedenou schválenou výší případné dotace:
https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-probihajici-v-oblasti-sportu-a-volnocas-aktivit/93807/
04.04.2018

MŠMT na svých stránkách zveřejnilo rozdělení 1. části finančních prostředku v dotačním programu Můj Klub.
13.02.2018

Informace o přípravě ČUS na nové nařízení EU v oblasti ochrany osobních údajů.

Jakmile obdržíme od zpracovatele jednotlivé výstupy, budeme vám podávat další informace, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám v přípravě jednotlivých opatření.
24.01.2018

Výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2017.
22.12.2017

Výkonný výbor Sportovní unie Chrudimska děkuje všem obětavým funkcionářům sportovních klubů a tělovýchovných jednot za dosavadní práci ve prospěch sportu a přeje všem členům krásné a pohodové Vánoce. Do nového roku 2018 přejeme pevné zdraví, spoustu osobních, pracovních i sportovních vítězství a radost z aktivního pohybu.

V.Čižinský - předseda
21.12.2017

Rád bych Vás upozornil, že ve středu 27.12. a pátek 29.12.2017 bude kancelář Sportovní unie Chrudimska uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Vojtěch Čižinský, předseda
12.12.2017

MŠMT dne 1. 12. 2017 vyhlásilo nový neinvestiční program pro rok 2018. Jedná se o program „Můj klub na rok 2018“. Tento program nahradil dosud vypisované programy č. IV - údržba a provoz sportovních zařízení a č. VIII – Organizace ve sportovních klubech.

Vzhledem k tomu, že některá ustanovení nově vypsaného programu nejsou zcela jednoznačně specifikována a umožňují tak rozdílný výklad, připravuje ČUS dotazy týkající se nejasností v nově vypsaném programu, které předloží centrálně MŠMT.

Pozor – termín pro podání žádostí v listinné i elektronické verzi včetně všech povinných příloh je 29. prosince 2017!
14.11.2017

Upozorňujeme TJ/SK na stránky Pardubického kraje, kde byla dnes zveřejněna výzva (vč. formulářů) k předkládání žádostí o "sportovní" dotace na rok 2018.

více...
22.10.2017

Statistická šetření 2017
12.10.2017

Chceme Vás informovat, že projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2018. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

více...
26.09.2017

Dnes 26.9.2017 ministerstvo zveřejněnilo stanovisko ministra školství Stanislava Štecha, datované ze dne 11.9.2017, o zrušení neinvestičního Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení, který ministerstvo vyhlásilo v listopadu v roce 2016. Podle vyjádření ministra měl program zásadní rozpory již v samotném vyhlášení a dotace se z něho nerozdělí.

více...
15.09.2017

Zásady výběru členského příspěvku pro kluby registrované ve Sportovní unii Chrudimska a prosíme o jeho úhradu za rok 2017 nejpozději do 31.10. t.r. na náš účet č. 249420270/0300
15.09.2017

Informace z aktuálních jednání na MŠMT ohledně financování.
24.08.2017

Informace o povinném zveřejňování smluv, kde je jednou ze smluvních stran Česká republika (tj. např. MŠMT), územní samosprávný celek (tj, obec, kraj) a další zjednodušeně řečeno "státní" subjekty.
14.08.2017

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII - neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech.

MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí.

Poslední - čtvrtou - část schválených žádostí předkládáme zde: http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2017-v-oblasti-sportu-program-1

Tato dotace byla v poslední části schválena dalším 6 spolkům sdruženým v SUCH a dohromady by mělo 35 našich TJ/SK obdržet dotaci v celkové výši 4.5 mil. Kč (přičemž bohužel tato dotace nebyla přidělena dalším 3 žadatelům z našich TJ/SK).
31.07.2017

Rád bych Vás upozornil, že ve dnech 1.8. až 7.8.2017 včetně bude kancelář Sportovní unie Chrudimska uzavřena z důvodu čerpání dovolené.


Vojtěch Čižinský, předseda
30.06.2017

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII - neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech.

MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí.

Třetí část schválených žádostí předkládáme zde: http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2017-v-oblasti-sportu-program-vi-1-1

Tato dotace byla v 1. a 2. části schválena zatím 26 a v této 3.části dalším 4 spolkům sdruženým v SUCH a dohromady by měly obdržet dotaci v celkové výši 4.125 t.Kč (přičemž zatím tato dotace nebyla přidělena dalším 9 žadatelům z našich TJ/SK z důvodu probíhající formální kontroly jejich žádostí).
08.06.2017

Dovolujeme informovat o konání 3. ročníku Evropského týdne sportu (23.-30. září 2017), jehož koordinátorem pro Českou republiku je Český olympijský výbor. Přihlaste sportovní akce, které organizujete, pod tento projekt a staňte se tak součástí evropského hnutí za pohybovou aktivitu všech věkových skupin napříč Starým kontinentem. Spolu s Evropskou komisí, která je iniciátorem projektu, připravujeme materiální podporu přihlášených akcí.

Více informací o projektu, možnostech nefinanční spolupráce i systém přihlášek najdete zde a zde.
08.06.2017

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII - neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí.

Druhou část schválených žádostí (celkem 1356 žádostí) předkládáme zde.

Tato dotace byla v 1.části schválena zatím osmi a v této 2.části dalším 19 spolkům sdružených v SUCH a dohromady by měly obdržet dotaci v celkové výši 3.701 t.Kč (přičemž v poslední 3.části by měla být tato dotace přidělena i dalším 13 žadatelům z našich TJ/SK).
07.06.2017

Výtah z nového zákona č. 65/2017 Sb. (tzv. protikuřáckého zákona).
Vypsané jsou povinnosti, které se týkají pořadatelů sportovních akcí.
29.05.2017

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII - neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí.

První část schválených žádostí (celkem 1172 žádostí) předkládáme zde.

Tato dotace byla schválena zatím 8 spolkům sdružených v SUCH a dohromady by měly obdržet dotaci v celkové výši 1.692 t.Kč!
16.05.2017

Předseda M. Jansta jednal v pondělí večer s ministryní MŠMT Kateřinou Valachovou o předpokládaném harmonogramu MŠMT ve financování sportu z dotačních programů MŠMT. Vyjádření předsedy ČUS naleznete zde.
09.05.2017

Nový Manuál řízení sportovního klubu, který v tištěné podobě bude k dispozici všem TJ/SK od 15.5.2017 na sekretariátu Sportovní unie Chrudimska (Chrudim - V Průhonech 685), je nyní k zobrazení či ke stažení (ve formátu pdf) i elektronicky a to na odkazu https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-rizeni-sportovniho-klubu.html
30.03.2017

Dne 18.10.2016 jsme Vám zaslali pokyn ke zpracování finančních výkazů ČUS. Finanční výkazy jsou dlouhodobě zpracovávané formuláře od SK/TJ, odevzdávané do evidence Odboru vnitřní ekonomiky ČUS, a jsou zdrojem zásadních informací a slouží i jako podklad pro vyplňování údajů do žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT. I nadále IS ČUS umožňuje vytisknout vyplněné finanční výkazy ve formě „státních výkazů“ a použít je jako přílohu k daňovému přiznání subjektu k dani z příjmu právnických osob, případně vytištěnou rozvahu můžete rovněž zaslat na Krajský soud do Pardubic, který ji vloží do spolkového rejstříku (viz Sbírka listin), což je nová povinnost pro spolky od roku 2014 (viz náš dopis z 8.3.2016 – novela zákona o účetnictví). Připomínáme proto termín pro vyplnění rozvahy a výsledovky za rok 2016 do on-line systému IS ČUS – 31.3.2017!

více...
07.03.2017

Na webových stránkách ČUS je zveřejněn aktualizovaný Manuál pro práci s Informačním systém ČUS. Manuál je určen pro správce TJ/SK a dílčí správce. Ze stránek je možné si jednotlivé části Manuálu stáhnout do PC (ve formátu pdf). V části 3 je u kapitoly Import členů k dispozici i video ukázka.
28.01.2017

Dovolujeme si upozornit na zajímavou soutěž, která by mohla završit předvánoční úsilí mnoha sportovních klubů a oddílů i národních svazů, při přípravě klubových sportovních kalendářů na rok 2017.

více...
25.01.2017

Výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2016.
11.01.2017

Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2016 - Seznam všech nominací, Pořadí od 4. místa níže.
11.01.2017

Na stránkách MŠMT byl uveřejněn Manuál pro vyúčtování dotací z programu VIII 2016.
11.01.2017

Dovolujeme si Vám připomenout možnost přihlásit se na vzdělávací seminář zabývající se marketingem, komunikací a PR.

více...


Starší zprávy...

Sportovní unie Chrudimska
V Průhonech 685
537 03, Chrudim

e-mail: vcizinsky@quick.cz
tel/fax: 469 622 087
Česká Unie Sportu    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
TOPlist


© woita 2019