Sportovní unie Chrudimska


Novinky

21.06.2018

Nová směrnice o evidenci členské základny ČUS

více...
26.05.2018

Pozvánka na 15. valnou hromadu Sportovní unie Chrudimska, která se koná v Chrudimi dne 25.6.2018.
22.05.2018

VV SUCH oznamuje smutnou zprávu, že v neděli 20.5.2018 po dlouhé a těžké nemoci zemřel ve věku 82 let dlouholetý předseda pan František Ryšavý.

Rozloučení se koná ve čtvrtek 24. května 2018 od 13 hodin v obřadní smuteční síni ve Skutči.

Čest jeho památce!
10.05.2018

Informace k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
10.04.2018

Splnění informační povinnosti vůči členům – GDPR 1

Jak bylo opakovaně avizováno, ČUS ve spolupráci s odborným dodavatelem připravuje dokumentaci k přizpůsobení se novým pravidlům v oblasti ochrany osobních dat, které začínají platit 25.5.2018.

více...
05.04.2018

Rádi bychom Vás informovali o poskytnutí dotací, které Rada Pardubického kraje schválila na svém zasedání dne 4. 4. 2018.

Na níže uvedeném odkazu tedy najdete rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace i s uvedenou schválenou výší případné dotace:
https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-probihajici-v-oblasti-sportu-a-volnocas-aktivit/93807/
04.04.2018

MŠMT na svých stránkách zveřejnilo rozdělení 1. části finančních prostředku v dotačním programu Můj Klub.
13.02.2018

Informace o přípravě ČUS na nové nařízení EU v oblasti ochrany osobních údajů.

Jakmile obdržíme od zpracovatele jednotlivé výstupy, budeme vám podávat další informace, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám v přípravě jednotlivých opatření.
24.01.2018

Výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2017.
22.12.2017

Výkonný výbor Sportovní unie Chrudimska děkuje všem obětavým funkcionářům sportovních klubů a tělovýchovných jednot za dosavadní práci ve prospěch sportu a přeje všem členům krásné a pohodové Vánoce. Do nového roku 2018 přejeme pevné zdraví, spoustu osobních, pracovních i sportovních vítězství a radost z aktivního pohybu.

V.Čižinský - předseda
21.12.2017

Rád bych Vás upozornil, že ve středu 27.12. a pátek 29.12.2017 bude kancelář Sportovní unie Chrudimska uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Vojtěch Čižinský, předseda
12.12.2017

MŠMT dne 1. 12. 2017 vyhlásilo nový neinvestiční program pro rok 2018. Jedná se o program „Můj klub na rok 2018“. Tento program nahradil dosud vypisované programy č. IV - údržba a provoz sportovních zařízení a č. VIII – Organizace ve sportovních klubech.

Vzhledem k tomu, že některá ustanovení nově vypsaného programu nejsou zcela jednoznačně specifikována a umožňují tak rozdílný výklad, připravuje ČUS dotazy týkající se nejasností v nově vypsaném programu, které předloží centrálně MŠMT.

Pozor – termín pro podání žádostí v listinné i elektronické verzi včetně všech povinných příloh je 29. prosince 2017!
14.11.2017

Upozorňujeme TJ/SK na stránky Pardubického kraje, kde byla dnes zveřejněna výzva (vč. formulářů) k předkládání žádostí o "sportovní" dotace na rok 2018.

více...
22.10.2017

Statistická šetření 2017
12.10.2017

Chceme Vás informovat, že projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2018. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

více...
26.09.2017

Dnes 26.9.2017 ministerstvo zveřejněnilo stanovisko ministra školství Stanislava Štecha, datované ze dne 11.9.2017, o zrušení neinvestičního Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení, který ministerstvo vyhlásilo v listopadu v roce 2016. Podle vyjádření ministra měl program zásadní rozpory již v samotném vyhlášení a dotace se z něho nerozdělí.

více...
15.09.2017

Zásady výběru členského příspěvku pro kluby registrované ve Sportovní unii Chrudimska a prosíme o jeho úhradu za rok 2017 nejpozději do 31.10. t.r. na náš účet č. 249420270/0300
15.09.2017

Informace z aktuálních jednání na MŠMT ohledně financování.
24.08.2017

Informace o povinném zveřejňování smluv, kde je jednou ze smluvních stran Česká republika (tj. např. MŠMT), územní samosprávný celek (tj, obec, kraj) a další zjednodušeně řečeno "státní" subjekty.
14.08.2017

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII - neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech.

MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí.

Poslední - čtvrtou - část schválených žádostí předkládáme zde: http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2017-v-oblasti-sportu-program-1

Tato dotace byla v poslední části schválena dalším 6 spolkům sdruženým v SUCH a dohromady by mělo 35 našich TJ/SK obdržet dotaci v celkové výši 4.5 mil. Kč (přičemž bohužel tato dotace nebyla přidělena dalším 3 žadatelům z našich TJ/SK).
31.07.2017

Rád bych Vás upozornil, že ve dnech 1.8. až 7.8.2017 včetně bude kancelář Sportovní unie Chrudimska uzavřena z důvodu čerpání dovolené.


Vojtěch Čižinský, předseda
30.06.2017

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII - neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech.

MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí.

Třetí část schválených žádostí předkládáme zde: http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2017-v-oblasti-sportu-program-vi-1-1

Tato dotace byla v 1. a 2. části schválena zatím 26 a v této 3.části dalším 4 spolkům sdruženým v SUCH a dohromady by měly obdržet dotaci v celkové výši 4.125 t.Kč (přičemž zatím tato dotace nebyla přidělena dalším 9 žadatelům z našich TJ/SK z důvodu probíhající formální kontroly jejich žádostí).
08.06.2017

Dovolujeme informovat o konání 3. ročníku Evropského týdne sportu (23.-30. září 2017), jehož koordinátorem pro Českou republiku je Český olympijský výbor. Přihlaste sportovní akce, které organizujete, pod tento projekt a staňte se tak součástí evropského hnutí za pohybovou aktivitu všech věkových skupin napříč Starým kontinentem. Spolu s Evropskou komisí, která je iniciátorem projektu, připravujeme materiální podporu přihlášených akcí.

Více informací o projektu, možnostech nefinanční spolupráce i systém přihlášek najdete zde a zde.
08.06.2017

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII - neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí.

Druhou část schválených žádostí (celkem 1356 žádostí) předkládáme zde.

Tato dotace byla v 1.části schválena zatím osmi a v této 2.části dalším 19 spolkům sdružených v SUCH a dohromady by měly obdržet dotaci v celkové výši 3.701 t.Kč (přičemž v poslední 3.části by měla být tato dotace přidělena i dalším 13 žadatelům z našich TJ/SK).
07.06.2017

Výtah z nového zákona č. 65/2017 Sb. (tzv. protikuřáckého zákona).
Vypsané jsou povinnosti, které se týkají pořadatelů sportovních akcí.
29.05.2017

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII - neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí.

První část schválených žádostí (celkem 1172 žádostí) předkládáme zde.

Tato dotace byla schválena zatím 8 spolkům sdružených v SUCH a dohromady by měly obdržet dotaci v celkové výši 1.692 t.Kč!
16.05.2017

Předseda M. Jansta jednal v pondělí večer s ministryní MŠMT Kateřinou Valachovou o předpokládaném harmonogramu MŠMT ve financování sportu z dotačních programů MŠMT. Vyjádření předsedy ČUS naleznete zde.
09.05.2017

Nový Manuál řízení sportovního klubu, který v tištěné podobě bude k dispozici všem TJ/SK od 15.5.2017 na sekretariátu Sportovní unie Chrudimska (Chrudim - V Průhonech 685), je nyní k zobrazení či ke stažení (ve formátu pdf) i elektronicky a to na odkazu https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-rizeni-sportovniho-klubu.html
30.03.2017

Dne 18.10.2016 jsme Vám zaslali pokyn ke zpracování finančních výkazů ČUS. Finanční výkazy jsou dlouhodobě zpracovávané formuláře od SK/TJ, odevzdávané do evidence Odboru vnitřní ekonomiky ČUS, a jsou zdrojem zásadních informací a slouží i jako podklad pro vyplňování údajů do žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT. I nadále IS ČUS umožňuje vytisknout vyplněné finanční výkazy ve formě „státních výkazů“ a použít je jako přílohu k daňovému přiznání subjektu k dani z příjmu právnických osob, případně vytištěnou rozvahu můžete rovněž zaslat na Krajský soud do Pardubic, který ji vloží do spolkového rejstříku (viz Sbírka listin), což je nová povinnost pro spolky od roku 2014 (viz náš dopis z 8.3.2016 – novela zákona o účetnictví). Připomínáme proto termín pro vyplnění rozvahy a výsledovky za rok 2016 do on-line systému IS ČUS – 31.3.2017!

více...
07.03.2017

Na webových stránkách ČUS je zveřejněn aktualizovaný Manuál pro práci s Informačním systém ČUS. Manuál je určen pro správce TJ/SK a dílčí správce. Ze stránek je možné si jednotlivé části Manuálu stáhnout do PC (ve formátu pdf). V části 3 je u kapitoly Import členů k dispozici i video ukázka.
28.01.2017

Dovolujeme si upozornit na zajímavou soutěž, která by mohla završit předvánoční úsilí mnoha sportovních klubů a oddílů i národních svazů, při přípravě klubových sportovních kalendářů na rok 2017.

více...
25.01.2017

Výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2016.
11.01.2017

Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2016 - Seznam všech nominací, Pořadí od 4. místa níže.
11.01.2017

Na stránkách MŠMT byl uveřejněn Manuál pro vyúčtování dotací z programu VIII 2016.
11.01.2017

Dovolujeme si Vám připomenout možnost přihlásit se na vzdělávací seminář zabývající se marketingem, komunikací a PR.

více...
21.12.2016

Rád bych Vás upozornil, že ve dnech 23.12. až 30.12.2016 bude kancelář Sportovní unie Chrudimska uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Vojtěch Čižinský, předseda
06.12.2016

Upozorňujeme TJ/SK na stránky Pardubického kraje, kde byla dnes zveřejněna výzva (vč. formulářů) k předkládání žádostí o "sportovní" dotace na rok 2017.

více...
01.12.2016

MŠMT prodloužilo termín pro podávání žádostí v Programu č. VIII do 15. 12. 2016. Více zde.

Pro Vaši informaci k 30.11.2016 (což byl původní termín) z 83 spolků sdružených ve Sportovní unii Chrudimska dle našich informací o tuto „dotaci na mládež“ požádalo již 33 TJ/SK celkem o cca 6 mil.Kč, přičemž v letošním roce 2016 (kdy MŠMT tento program vyhlásilo poprvé) tuto dotaci na mládež získaly všechny spolky, které o ni v listopadu 2015 klasickou formou požádaly a obdržely tak celkem 2,029 t.Kč. Tyto je pak potřeba do 31.1.2017 řádně vyúčtovat (viz náš email z 19.9.2016) s podmínkou min. 50% na mzdové prostředky!
03.11.2016

Informujeme Vás, že na stránkách MŠMT bylo zveřejněno vyhlášení neinvestičních dotací na období 2017–2019, přičemž žádosti o dotace z programu VIII – mládež se předkládají přímo na MŠMT, navíc nově přes elektronický systém IS-SPORT s termínem 30.11.2016.

Žádosti o dotaci z programu IV - Údržba a provoz sportovních zařízení se budou podávat stejnou cestou jako v minulém roce, tzn. prostřednictvím ČUS, popřípadě sportovních svazů (přes SUCH) s termínem 15.11.2016

Odkaz: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019
24.10.2016

MŠMT na svých stránkách uveřejnilo výzvu na podávání žádostí na investiční program 133510 na rok 2017 http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2017-program-133510 a rozdělení investičních dotací ve 2. kole 2016 http://www.msmt.cz/sport-1/dotacni-program-133510-pro-rok-2016-2-kol
18.10.2016

Statistická šetření 2016
12.10.2016

Projekt ČUS – Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2017. Cílem tohoto projektu je prohloubit zájem veřejnosti o rozmanitá sportovní odvětví a u dětí a dospívajících vzbudit zájem o pohybové aktivity, který by u nich přetrval až do dospělosti.

Organizátoři zařazených akcí dostávají mediální podporů od partnerů ČUS a finanční příspěvek.

více...
11.10.2016

Pardubická krajská organizace ČUS ve spolupráci s Pardubickým krajem vyhlašuje

XIV. ročník atletického čtyřboje pro žáky a žákyně 1. – 5. ročníku ZŠ

více...
12.08.2016

Rád bych Vás upozornil, že ve dnech 15.8. až 19.8.2016 bude kancelář Sportovní unie Chrudimska uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

V.Čižinský (724 318 058)
28.07.2016

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně „elektronické evidence tržeb“ uvádíme odkaz na článek pojednávající o vlivu EET na provoz sportovních spolků:

http://www.ptupraha.cz/clanky-a-informace/k-pripadnemu-vlivu-eet-na-provoz-sportovnich-spolku
31.05.2016

Pozvánka na 14. valnou hromadu Sportovní unie Chrudimska, která se koná v Chrudimi dne 20.6.2016.
27.05.2016

V Olympijském parku Pardubice 2016 se nudit opravdu nebudete!

více...
25.04.2016

Informace z 33. valné hromady ČUS
14.04.2016

Sportovní unie Chrudimska podporuje Vyšší odbornou školu České unie sportu, s.r.o. a dovoluje si doporučit nabídku studia v oboru management sportu a trenérské licence B na trenérské škole při VOŠ ČUS, s.r.o.

více...
07.04.2016

MŠMT – 2.část žádostí v Programu VIII

více...
06.04.2016

Česká unie sportu v čele s jejím předsedou Miroslavem Janstou vítá změny, které zazněly v rámci druhého čtení pozměňovacího návrhu vládního návrhu zákona o podpoře sportu. Vedení největšího českého sportovního spolku od počátku kritizovalo především podmínku vzniku registru sportovců, který považovalo MŠMT za nezbytné pro další čerpání dotačních peněz do sportovních spolků. V pozměňovacím návrhu se počítá s upravenou verzí rejstříku, mělo by jít o registr žadatelů-příjemců dotací. Na návrh ČUS stát povede i registr sportovní infrastruktury a to z důvodu lepšího přehledu o existujících sportovištích a jejich stavu i účelného a hospodárného využívání veřejných peněz na rozvoj sportovních zařízení.

více...
04.04.2016

Podobně jako v minulém roce 2015 vyhlásil Pardubický kraj dne 1.dubna 2016 nové programy s možností požádat o dotaci na mládež ještě v letošním roce 2016, a to z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru od loterijních společností a dalších prostředků vložených Pardubickým krajem.

více...
01.04.2016

Dnes byla zpřístupněna veřejná část IS ČUS

více...
Starší zprávy...

Sportovní unie Chrudimska
V Průhonech 685
537 03, Chrudim

e-mail: vcizinsky@quick.cz
tel/fax: 469 622 087
Česká Unie Sportu    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
TOPlist


© woita 2018