Sportovní unie ChrudimskaSoubor usnesení

15. valné hromady Sportovní unie Chrudimska konané dne 25.6.2018Valná hromada SUCH k jednotlivým bodům programu jednání přijala následující usnesení:

K bodu 1: schválila program jednání valné hromady Sportovní unie Chrudimska (dále jen VH SUCH)

K bodu 2:K bodu 3: schválila zprávu o činnosti Výkonného výboru SUCH od 14. VH SUCH

K bodu 4:

K bodu 5: schválila zprávu revizní komise o činnosti od VH SUCH 20.6.2016

K bodu 6: bere na vědomí informaci o jednání a závěrech 36. VH ČUS 20.6.2018 v Nymburce

K bodu 7: schválila zprávu mandátové komise o účasti na jednání VH SUCH, které se zúčastnilo

z 86 pozvaných TJ/SK - 16 přítomno zástupců, tj. 19 %
z 5 pozvaných svazů - 4 přítomni zástupci, tj. 80 %

K bodu 8:
a) zvolila – v souladu s volebním řádem VH veřejným hlasováním členy Výkonného výboru Sportovní unie Chrudimska
        Ing. Blažek Josef
        Čižinský Vojtěch
        Chlada Radek
        Ing. Krejcar Vladimír
        Meloun Aleš
        Štěňha Václav
        Tichý František

b) zvolila – v souladu s volebním řádem VH veřejným hlasováním členy Revizní komise Sportovní unie Chrudimska
        Ing. Raul Miroslav
        Ing. Steiner Petr
        Richter Jiří

K bodu 9: VH ukládá tělovýchovným jednotám a sportovním klubům provádět aktualizace dat v IS ČUS. Termín - průběžně

K bodu 10: VH ukládá VV SUCH zaslat unesení VH konané 25.6.2018 členským TJ/SK a na Krajský soud Pardubice. Termín – 31.7.2018

Usnesení bylo přijato všemi delegáty, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Předseda volební komise - Ing. Jaromír Hanuš
Předseda mandátové a návrhové komise – Ing. Vladimír Krejcar
Zapsal : Vojtěch ČižinskýMateriály pro delegáty 15. VH SUCH

Sportovní unie Chrudimska
V Průhonech 685
537 03, Chrudim

e-mail: vcizinsky@quick.cz
tel/fax: 469 622 087
Česká Unie Sportu    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
TOPlist


© woita 2019